Ulf Åström

Telefon 0730-59 97 11

Mail ulf.astrom@hotmail.se

  

 

 

Född i Norrbotten. Lärarutbildad, arbetar nu som diakon. Kurser på studieförbund och på Wiks folkhögskola.