Tiiu Andrae

 

Telefon 070-454 69 31

Mail tiiu.andrae@hotmail.se

 

 

 

År 1993 var jag i Gerlesborg några seminariedagar under ledning av professorn Georg Suttner. Där fick jag delta i en introduktion i akvarellmålning, som hölls av Arne Isacsson. Jag insåg då att detta var mitt rätta uttrycksmedel. Sedan blev det många akvarellkurser, hos Ia Säflund på Vuxenskolan, under åtskilliga år på Pensionärsuniversitetet (Margareta Holmström, Doris Lundh, Molly Ekman, Helena Hedström). Markus Andersson har varit min lärare i kroki, Hans Forsberg i akrylmålning och Dirk Fock i porträttmåleri. Sedan 2001 har jag elva gånger deltagit i Lars Holms akvarellkurser i Österbybruk och Uppsala. När Uppsala Konstnärsförening (UKF) bildades år 2011 ingick jag i dess styrelse som sekreterare, en syssla jag hade fram till 2013. I tio år har jag målat akvarell i Tisdagsgruppen (i ateljén på Vuxenskolan) med nio deltagare som samlas en gång i veckan för att måla tillsammans och stödja och varandra. Ibland tar vi hjälp av professionella konstnärer för att hämta inspiration. Numera är jag också cirkelledare för en kamratcirkel i akvarell (UKF/ABF). Jag har deltagit i samlingsutställningar på Missionskyrkan och Vuxenskolan samt i Bruksgården i Harg (Östhammars Konstnärsförenings sommarutställningar, bl a utställningen ”Till Linnés ära” sommaren 2007. År 2008 ställde Ylva Stolpe och jag ut en del av våra akvareller på Uppsala Handkraft på Övre Slottsgatan. Med Tisdagsgruppen har jag deltagit i utställningar på Sävjabiblioteket och med UKF i Gränby centrum med temat Uppståndelsen. Mina rötter finns i Estland, men som 10-åring kom jag som flykting till Sverige. Under många år arbetade jag vid Riksantikvarieämbetet, först som arkeolog, sedan som redaktör.