Sven-Åke Larsson

 

Telefon 0700-76 91 41

Mail saltavlor@gmail.com

 

 

 

Jag är född i Lindesberg och uppvuxen fram till tonåren i Norberg. Bor sedan fyrtio år i Uppsala. Har alltid uttryckt mig genom att skriva, musicera och måla. Måleriet har följt mig under mitt vuxna liv. Jag vill med mitt måleri berätta något om livet och uttrycker mig gärna i symboler i mitt måleri. En bra målning är som ett bra samtal mellan mig och betraktaren. Ett samtal som kan locka till en fortsatt dialog. Intresset för mitt måleri, de senaste femton åren, har varit stimulerande. Jag föredrar alltid oljefärger och palettkniv. Har ofta texter till måleriet, som jag tycker förstärker måleriet. Mitt måleri, ett guldstoff målat över vardagen!