Sten-Eric Lindquist

Telefon 076-843 33 06  

Mail stenlindq@gmail.com

  

 

 

Född i Örnsköldsvik 1935. Konst eller naturvetenskap det var tidigt frågan? Efter avslutade studier på folkskoleseminariet i Luleå närde jag allvarliga planer på att välja en konstnärsbana. Efter några år som ”målande” folkskollärare kom jag till Uppsala för vidareutbildning. Jag blev så småningom professor i fysikalisk kemi vid Uppsala universitet. Bakom mig har jag ett flertal konstgrafiska kurser, bl. a. annat för Lars Hellström (1978). Sommaren 2017 deltog jag i en kurs i collografi vid Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad (ÖKKV. Hösten 2021 öppnades Uppsala konstgrafiska verkstad UKV, där jag nu också är medlem. Under 70-talet drev jag tillsammans med konstnärsvänner en butik (Gatans Ende) för konst- och konsthantverk i Sigtuna, där jag ställde ut mina verk. Under mina tidiga år målade jag mest i olja, men föredrar numera akvarell, och har fått ett nyväckt intresse för konstgrafik. På mina många resor inom- och utanför Sveriges gränser och hemmavid har jag fört illustrerade dagböcker (blyerts, bläck, vaxkrita), som idag fyller någon hyllmeter. Om jag inte tar motiv direkt ur naturen hämtar jag emellanåt motiv och inspiration ur dem för mina verk.