Pirkko Dahlman

 

Telefon 018-35 24 41

Mail pirkkodahlman@gmail.com

 

 

 

Jag är en självlärd akvarellmålare. Måleri är för mig ett uttrycksmedel. Se omgivningen med målarögon. Varje år söker jag mig till olika målarkurser, från folkhögskolorna till privata lärare. Jag har haft möjlighet att arbeta med:

- Uppsala Konstnärsförening

- Uppsala Art

- Gottsunda Konstgille

- Östhammars Konstnärsklubb

med deras olika utställningar och utbildningar.