Mats Börjesson

Telefon 070-753 11 10

Mail m.borjesson@telia.com

 

 

 

Jag är en pensionerad kollektivtrafikplanerare och ekonom. Jag har gått kurser i torrnålsgrafik, träsnide och stenhuggning. När jag flyttade till Uppsala 1996 studerade jag även konsthistoria några år. I huvudsak arbetar jag i trä men jag har även prövat på tryck av olika slag. Slöjdandet resulterar i såväl skulpturer som bruksföremål och konsthantverk i olika former. I mina verk finns oftast texter och budskap. Det gäller både i konst och bruksföremål.