Inger Nahringbauer

 

Telefon 073-821 87 01

Mail inger.nahringbauer@telia.com

 

 

 

Framför allt naturen är min inspirationskälla. Ljuset, färgerna och dispositionen av bildytan har alltid varit viktiga för mig. Min strävan är att skapa såväl poesi som dramatik i mina bilder. Kombinationen vatten, färger och papper samt en livslång tillbakahållen längtan att uttrycka min kreativitet konstnärligt ledde till att jag efter min pensionering blev en mycket engagerad akvarellmålare, de sista två åren också akrylmålare. Konstnärliga utbildningar 2003 och framåt: Korta kurser i Uppland och på Öland. Akvarellmålning, kroki, abstrakt konst, Vedic Art med konstnärerna Lars Holm, Håkan Lindskog, Curt Barv, Krassimier Kolev, Charlotte Gottfries, Eva Fransén, Peter Nilsson, Susanna Gunnarsson, Sofia Sundberg. Målarcirklar i Uppsala. Senioruniversitetet, akvarellmålning med Molly Ekman, Helena Hedström, Dirk Fock samt teckning med Christer Kempe. Uppsala konstnärsförening, akrylmålning. Har deltagit i Uppsala konstnärsförenings samlingsutställningar. Är född i Norrköping. Verksam inom vetenskaplig forskning, undervisning och administration i ämnena kemi och farmaci vid Uppsala Universitet 1958-2000.