Sten-Eric Lindquist

Telefon 076-843 33 06  

Mail stenlindq@gmail.com

  

 

 

Född i Örnsköldsvik 1935. Konst eller naturvetenskap det var tidigt frågan? Efter avslutade studier på folk skoleseminaret i Luleå närde jag allvarliga planer på att välja en konstnärsbana, därtill uppmuntrad av min teckningslärare vid skolan. Efter några år som ”målande” folkskollärare kom jag till Uppsala för vidareutbildning i fysik och matematik och blev fängslad av mitt andra huvudintresse. Jag blev så småningom professor i fysikalisk kemi vid Uppsala universitet. Vid sidan av min profession har jag hållit mitt intresse för att teckna, måla och skulptera levande. Bakom mig har jag ett flertal kurser – många med inriktning på grafiska tekniker. Så sent som sommaren 2017 deltog jag i en kurs i collografi vid Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad, där jag också är medlem. Under 70-talet drev jag tillsammans med konstnärsvänner en butik (Gatans Ende) för konst- och konsthantverk i Sigtuna, där jag ställde ut mina verk. Under denna tid blev jag också inbjuden att ha enskilda utställningar. Under mina tidiga år målade jag mest i olja, men föredrar numera akvarell. På mina många resor inom- och utanför Sveriges gränser och hemmavid har jag fört illustrerade dagböcker (blyerts, bläck, vaxkrita), som idag fyller någon hyllmeter. Om jag inte tar motiv direkt ur naturen hämtar jag emellanåt motiv och inspiration ur dem för mina verk.