Inge Håkansson

 

Mail ingehakansson29@gmail.com

 

 

 

Jag är född 1929 i Jämjö. Blekinge, men har bott i Uppsala sedan 1952, då jag började studera vid Lantbrukshögskolan. Efter agronomexamen har jag varit anställd vid högskolan eller dess efterträdare SLU. Jag har varit forskare i jordbearbetning och markfysik och har ansvarat för försöksverksamhet rörande markstruktur, plöjning, såbäddsberedning och sådd och inverkan av tunga maskiner på marken.

Konst har jag knappast haft tid att ägna mig åt förrän på allra senaste tiden. I folkskolan hade jag en klasskamrat, som jag var lite avundsjuk på. Han var så duktig i teckning att en konstnär i trakten tog honom i lära. Han blev konstnär men dog redan som ung. Hade jag redan då förstått att den viktigaste förutsättningen för att bli konstnär nog inte är att redan från början kunna teckna utan att kunna se, så hade kanske jag också försökt bli konstnär. Man kan nog lära sig det tekniska, men kan man lära sig att se? Som pensionär sedan flera år är det nu på tiden att jag försöker göra en eller annan tavla själv. Men nu är jag så darrhänt att jag måste ta datorn till hjälp.

Jag heter också Leopold och signerar mina tavlor med LP.