Ingrid Hansson

E-mail: ingrid_hansson@swipnet.se

Mitt konstliv

Keramik: Autodidakt. Har lekt med lera sedan fem års ålder.

Akvarell: Ibland under den betungande yrkesverksamheten som lärare i naturkunskap.

Under 1980-talet började jag gå kurser med allt mindre mellanrum. Efter min pensionering gäller konst på heltid – kan inte låta bli. Akryl och olja har efterhand tillkommit och tillfört nya dimensioner.

 

Utbildning

* Konstvetenskap vid Uppsala Universitet, 40 poäng.

 

* Uppsala Konstskola – den ettåriga utbildningen.

 

* Wiiks folkhögskola: Kurser i akvarell, teckning, färger, grafik, akryl.

 

* Folkhögskola i Danmark: Kurs i akvarell och teckning.

 

Gerlesborg: Två kurser för Arne Isaksson.

 

Bror Hjorts Hus - Konstkurs.

 

Akvarellkurser hos Ia Säflund på Vuxenskolan fortlöpande sedan 1986.

 

Olja och akrylmåleri hos Erica Bengtsdotter på Vuxenskolan fortlöpande sedan  2000.

 

Spridda kurser för Åke Arp, Lars Holm, GunLiz Lind, Anders Wallin, Stina Wollter.

 

Utställningar

 

* Gottsunda Konstgille, Gottsundabiblioteket (två gånger per år fr.o.m. 1998)

 

* Gottsunda Konstgille, Gottsundabiblioteket Öppen Salong, 2005

 

* Gottsunda Konstgille, Eko-caféet, Uppsala, 2003

 

Svamp-målningar och keramik vid svamputställning, Evolutionsmuseet, 2003

 

Vuxenskolan, ett flertal gånger

 

”Fredagsmålarna” på Vuxenskolan, Alsta Trädgårdar

 

”Rida Ranka”, Karlholmsbruk,  fr. o. m. juli 2004

 

* Uppsala Handkraft, deltagit i två utställningar

 

Representerad

* Kristallenkliniken

* Har målat ett stort antal bakgrundsbilder = sångillustrationer (stillbilder och rörliga bilder) till Kommunkören ”Carizzmas” sånger vid 10-årsjubileumskonserten 2004 och senare även annan konsertrekvisita.