Anders Ekman

Telefon 073-807 85 90

Mail mr.ekman@gmail.com

  

 

 

Jag är tekniker och ekonom, nyligen pensionerad. Har under yrkeslivet bott och arbetat längre perioder i Schweiz, Danmark och Stockholm.

Påbörjade kul arkitektutbildning på KTH, men arbetslösheten bland färdiga arkitekter var på 1970-talet skyhög och jag valde att bli civilingenjör istället, men behöll intresset för teckning, måleri och skulptur.

Familjeliv, yrkeskarriär och många andra intressen gjorde att det estetiska gick på sparlåga i 30 år. I 60-årspresent fick jag en kurs på Holbæks Kunsthøyskole, och sedan dess återupptagit måleriet. Har fyllt på med ytterligare kurs på Holbæks Kunsthøjskole samt deltagit i kortare kurser i Italien och Uppsala.

Jag har tecknat och målat i tusch, men målar numera mest akryl. Jag målar i konstnärsgruppen Konstifik.